Yazar: Ali Kara

“Kan kokuyor hala şurası,

Arabistan’ın bütün kokuları

Temizleyemeyecek şu ufacık eli.

Ah!”

 Bir kan ve karanlık oyunu olan Macbeth’de; Lady Macbeth’in sanrıları arasında sayıkladığı bu sözler tüm oyunu özetler niteliktedir. Sarayı etkisi altına alan kan, İskoçya’nın yeni kral ve kraliçesinin ellerine sinmiştir ve sonsuza kadar da onların peşini bırakmayacaktır. William Shakespeare’in dört önemli trajedisinden (Hamlet, Macbeth, Kral Lear, Othello) biri olan ve bir politik trajedi olarak da nitelendirilebilecek olan Macbeth; esasen hırslarının kurbanı olan ve birbirlerini ölüme götüren Macbeth ve Lady Macbeth’in trajik hikayesidir.

Upuzun bir büyüyü andıran bu gizemli ve karanlık oyun, ileride Macbeth’in kaderinin değişmesindeki en büyük etken olan cadılarla başlar. Savaş bittikten sonra buluşmaya karar veren cadılar dört bir yana dağıldıktan sonra oyun iç savaşın şiddetle hüküm sürdüğü İskoçya’ya döner. En güvendiği komutanlardan ve aynı zamanda akrabası olan Glamis Beyi Macbeth’in savaştaki başarılarını bir ulaktan dinleyen yaşlı ve adil Kral Duncan, kendine isyan eden Cawdor Beyi’nin idam kararını verdikten sonra çok güvendiği Macbeth’i bu göreve atar. Bir sonraki sahnede ise savaştan çıkmış Macbeth ile Banquo’yu, cadılarla ilk kez karşılacakları fundalıkta görürüz.

“Selam sana Macbeth! Selam Glamis Beyine!

Selam sana Macbeth! Selam Cawdor Beyine!

Selam sana Macbeth! Selam yarının kralına!”

macbeth_and_banquo_with_the_witches_jhfCadılar tarafından ilk olarak varolduğu konumla, sonra gerçekleşen ama henüz bilmediği bir kehanetle ve son olarak da kral gibi onun imkansız gördüğü bir ünvanla selamlanan Macbeth’in yüzüne bir anda gelen irkilme Banquo tarafından farkedilir. Cadılar; “Macbeth’in hem altında, hem üstünde” olarak selamladıkları ve gelecekte kral olamasa bile krallar yetiştirecek olan Banquo hakkında kehanette bulunduktan sonra “suda yok olan kabarcıklar” gibi göz önünden kaybolurlar. Cadıların ortadan kaybolmalarından sonra görünen kralın adamları ise Macbeth’e Cawdor Beyi olduğu müjdesini verdiklerinde, Macbeth’in bilinçaltında saklanan karanlık düşünceler su yüzüne çıkmaya başlar ve bu karanlık oyunun perdeleri işte şimdi tam anlamıyla açılır.

Macbeth’i; yükselme hırsına kapılarak kralı öldüren ve tahtı gasp eden bir zorbanın sıradan hikayesinden ayıran en önemli unsur Cadılardır. Macbeth’in bilinçaltında yatan kirli düşüncelerin su yüzüne çıkmasını sağlayan Cadılar aynı zamanda oyunda kaderin temsilcileridirler. Cadılar, Macbeth’e hiçbir zaman kralı öldürmesini yahut tahta zorla geçmesini salık vermezler. Macbeth’in; Cadılardan yarının kralı olacağını işittiği anda irkilmesi de zihninde daha önce buna dair bazı fikirler gezindiğinin en büyük kanıtıdır. Aynı şekilde karısı Lady Macbeth’e olan biteni haber veren mektubunda yazdığı “… sen benim şan ve şeref ortağım, sevinç payını eksik tatmayasın, yarın ne olacağımı bir an önce bilesin” cümlelerinden, Macbeth’in bunu Lady Macbeth ile daha önce istişare ettiğini de düşünebiliriz. Nitekim bir sonraki sahnede; Macbeth ile Lady Macbeth’in karşılaştıkları ilk sahnede Lady Macbeth’in mektupta okuduklarını tekrar ederek, Cadıların selamına oldukça benzeyen bir şekilde kocasını önce Glamis Beyi ve Cawdor Beyi olarak selamladıktan sonra geleceğin kralı olarak selamlaması, Lady Macbeth ile Cadılar arasındaki belirsiz bir bağı da ortaya koyar. Bunun sonucu olarak ise Cadıların, Lady Macbeth’in bir yansıması olabileceği, Macbeth’in kulağına Lady Macbeth tarafından fısıldanan bazı düşüncelerin Cadılar aracılığıyla gün yüzüne çıktığını düşünebiliriz. Lady Macbeth’in, Macbeth’in Cadıların kehanetlerini haber veren mektubunu okuduktan sonra söyledikleri ise bu düşünceyi destekler niteliktedir. Kralı öldürmeyi anında aklına koyan Lady Macbeth, içindeki merhamet hislerinin yok olmasını dilerken, aynı zamanda bu merhamet hisleriyle örtüşen kadınlığının da kendinden koparıp alınması için yakarır.

“Gelin cinlerim, kana susamış cinlerim!

Gelin, alın benden kadınlığımı;

Katılaştırın, taşlaştırın beni tepeden tırnağa.”

johann_heinrich_fu%cc%88ssli_-_lady_macbeth_with_the_daggers_-_wga8338Macbeth’in kehanetleri duyduğu andan itibaren sergilediği kararsız tutum Lady Macbeth ile buluştuğu bu sahnede de etkisini sürdürür. Ancak onun tüm şüphesine karşın Lady Macbeth bir bıçak gibi keskindir kararında. Kralın, yurtlarına bir ziyarette bulunacağını söylemesinin ardından yine kararsızlığına bürünen Macbeth’i, Lady Macbeth her şeyi kendine bırakması için ikna eder. Kral bu gece oraya gelecektir, evet, ama asla oradan sağ çıkamayacaktır. Lady Macbeth; aynı zamanda Macbeth’i kimseye renk vermemesi ve korkusunu belli etmemesi için ayrıca uyarır.

“Yüzünden lekesiz bir çiçek ol,

İçinden zehirli bir yılan.”

 Macbeth’in kararsızlığı ve Lady Macbeth’in acımasız soğukluğu Kral Duncan ölene kadar devam edecektir. Kralın; hem akrabası, hem evine gelen bir konuk, hem de adil ve iyi yürekli bir hükümdar olduğunu söyleyen Macbeth, onu öldürmenin kat be kat günah olduğunu düşünerek kahrolur. Değil onu kendi elleriyle öldürmek, başkalarının hançerine karşı korumakla yükümlüdür aynı zamanda. Üstelik Macbeth’in endişe ettiği konu yalnızca bu değildir. O, suçlarının bedelini bu dünyada ödemekten korkar.

“Yapmakla olup bitseydi bu iş,

Hemen yapardım, olup biterdi.

Ama bu işlerin daha burada görülüyor hesabı,
Verdiğimiz kanlı dersi alan

Gelip bize veriyor aldığı dersi.”

 Ancak Macbeth’i bu kararsızlığından sıyıran ve tekrar Kralı öldürmek için gereken gücü ona veren Lady Macbeth’dir. Macbeth’in ona olan sevgisinden dem vuran Lady Macbeth, onu erkeklik ve verdiği yemin üzerinden hırslandırmaya kalkar ve bunda başarılı olur. Nihayetinde gece vakti geldiğinde Macbeth, Kral Duncan’ın odasına süzülür ve onu uykusunda hançerler. İşte bu ölüm; Macbeth ve Lady Macbeth başta olmak üzere tüm İskoçya’nın kaderini değiştirir. Kral Duncan’ı uykusunda öldüren Macbeth ise kanlı elleriyle karısının yanına geri döndüğünde ikisinin de cinayet sonrasındaki yaşamlarını öngören bir cümle kurar.

“Kimseler uyumasın artık! Macbeth uykuyu öldürdü!”

Oyunun tüm seyrini değiştiren bu cinayetten sonra Macbeth ve Lady Macbeth’in karakterleri de oyunla birlikte değişime uğrar. Tahta geçmesinin ardından Cadıların “kralların atası” olarak kehanette bulunduğu Banquo’yu ve Kral olarak verdiği emirlere itaat etmeyen ve İngiltere’ye kaçan Macduff’un tüm ailesini vahşice katlettiren Macbeth, oyunun ilk başlarında gördüğümüz Macbeth’den şüphesiz bambaşka bir ruh hali içindedir. Kralı öldürme fikri kafasına girdiğinden beri içinden çıkılmaz bir melankoliye ve kararsızlığa bürünen Macbeth gitmiş, yerine tahtını ve tacını korumak üzere çocuklara dahi kıymaktan çekinmeyen zorba bir kral gelmiştir. Bununla birlikte Macbeth oyunun başlarından itibaren onda gördüğümüz hayal gücünün etkisine daha da çok kapılmaya başlar. Macbeth’in; oyun içinde daha yüce bir konuma gelmesinde ve onu sıradan bir katil olarak görmemize engel olan bu hayal gücü oyunun çoğu yerinde karşımıza çıkar. Örneğin Kral Duncan’ı öldürmek üzere odasına girmeden önce karşısında gördüğü “sallanan hançer” bunun en belirgin örneğidir.

“Bir hançer mi önümde gördüğüm?

Yoksun elimde; ama görüyorum seni.

Uğursuz görüntü, göze var ele yok musun sen?

Kafamdaki bir hançer misin yoksa?”

 Bu hayal gücü, aynı zamanda Macbeth ile Lady Macbeth arasındaki en belirgin farklardan biridir. Macbeth’e kıyasla daha sıradan bir karakter olarak karşımıza çıkan Lady Macbeth, Macbeth’de bulunan bu hayal gücünden yoksundur. Bu da Lady Macbeth’i, Macbeth’i anlamaktan biraz daha uzaklaştırır.  Sarayda yapılan şölende Banquo’nun hayaletini gören ve tüm konukların önünde olur olmaz davranan Macbeth’i gördükten sonra dahi Lady Macbeth, kocasının içinde olduğu tehlikeyi fark edemez. Bu da ikilinin birbirlerinden adım adım uzaklaşmalarını ve kendi kabuklarına çekilerek vicdan azabıyla birlikte deliliklerine giden yoldaki en büyük etkenlerden biridir.

Lady Macbeth’in yalnızlığı ise yalnızca Macbeth’in yokluğuyla sınırlı olmaz. Lady Macbeth’i anlayabilmek için öncelikle, onun bu cinayeti işlemek için başlıca sebebine bakmak gerekir. Çoğunluğun sandığının aksine Lady Macbeth oyunda hiçbir zaman kraliçe olma isteğini dile getirmez. Cadıların Macbeth hakkındaki kehanetlerini duyduğu ilk andan itibaren yalnızca kocasının Kral olma olasılığı üzerinde durur. Bu da Lady Macbeth’in eşsiz bir karakter olmasındaki unsurlardan yalnızca biridir. Oysa ki Shakespeare’in yararlandığı tarihi kaynaklarda Lady Macbeth’den yalnızca tek bir cümleyle bahsedilir ve o cümle Lady Macbeth’in kraliçe olma isteğiyle alakalıdır.

“Karısı, bu işi göze alması için onu özellikle kışkırtıyordu; çünkü çok haris bir kadındı ve kraliçe olma isteğiyle yanıp tutuşuyordu.”

 Tarihte yaşamış gerçek Lady Macbeth’in aksine, Shakespeare’in Lady Macbeth’i kraliçe olmaktan çok, kocasını kral yapmak için yanıp tutuşuyordur. Bazı eleştirmenler ise bunu Lady Macbeth’in bir eş ve bir anne olarak eksikliğine bağlarlar. Buna göre Lady Macbeth; kocasının yükselmesi için çabalarken aynı zamanda ona veremediği sevginin de yerini doldurmaya çabalıyordur. Nitekim tüm bunlar, Lady Macbeth’in, kraliçe olduktan sonraki yalnızlığına çare olamaz. Kocasını kral yaptıktan sonra oyunda bir kenara çekildiğini gördüğümüz Lady Macbeth, yalnızca şölen sahnesinde görünür ağırlıklı olarak. Banquo’nun hayaletini gören Macbeth’i yine o kararlı haliyle teskin ederken gördüğümüz kraliçeyi son kez aklı başında biri olarak görürüz. Beşinci perdeye geldiğimizde Lady Macbeth, işlediği ve işlenmesine sebep olduğu tüm cinayetler sebebiyle aklını ve ruhunu yitirmiştir artık.

“Böylesine düşünmeye gelmez bu işler;

Aklını kaçırır insan”

johann_heinrich_fu%cc%88ssli_030 Macbeth’i sakinleştirmeye çalışırken söylediği bu sözler, acı bir alayla, onun da geleceğine ayna tutmuştur. Tüm oyun boyunca aklını yerinde tutmaya çalışan, düşüncelerini bilinçaltına iterek yok sayan Lady Macbeth, yavaş yavaş bilincinden taşmaya başlayan vicdan azabıyla birlikte aklını kaybeder. Artık geceleri uykusundan kabuslarla uyanan ve yanıbaşında her daim bir mum tutulmasını isteyen Lady Macbeth, ellerinden hiç çıkaramayacağı kan lekesini çıkarmak için umutsuzca çırpınır. Kabuslardan uyandığı gecelerde bir yandan da cinayet gecesine dair hatıraları canlandırır kafasında. Kah cinayeti işlemiş Macbeth’i görür karşısında, kah kendiyle hesaplaşır.

“Yazık koca kralım benim.

Yazıklar olsun! Bir asker korkar mı hiç?

Hem ne diye korkuyorsun bilinmesinden?

Kimin haddine bizden hesap sormak?”

Kocasıyla dönülmez bir yola girerek kralı öldüren Lady Macbeth, kocasının kral olmasıyla birlikte sarayın duvarlarına arasına çekilmiştir. Kral Duncan’ın ölümünde başrol oynayan bu kadın, tahta geçtikten sonraki hiçbir cinayette söz sahibi olmaz. Macbeth kral olduktan sonra tüm kontrolü ele almış, karısının kişiliğini ve kimliğini bastırarak onu krallıkta ve hayatında geri plana itmiştir. Bunun sonucunda da; en son beşince perdenin ilk sahnesinde bilinçsiz bir şekilde sarayda gezinerek bıraktığımız Lady Macbeth -büyük bir olasılıkla- kendi canına kıyar.

Lady Macbeth’in canına kıymasına yol açan bu olaylar süresince Macbeth; İskoçya içinde kendine isyan eden beylerle mücadele etmektedir. Kral Duncan’ın İngiltere’ye kaçan oğlu Malcolm’un yanına gittiği için tüm ailesini katlettiği Macduff; şimdi prensle birleşmiş, arkasına İngiltere’nin desteğini alarak üstüne yürümektedir. Ancak Macbeth tüm bunlara rağmen korkmaz; zira ikinci defa Cadılarla görüşmüştür ve “ana karnından doğan kimseden korkmamasını” ve “koca Birnam ormanı ayaklanıp Dunsinane tepelerine yürümedikçe” başına bir şey gelmeyeceğini anlar. Böylelikle Macbeth, kapısına dayanan tüm düşmanlarına rağmen hala soğukkanlıdır. İlk sahnelerde en ufak bir sesten ürkerken şimdi tüm sarayın ayağa kalkışına karşı oldukça kayıtsızdır. İşte Macbeth, karısının ölüm haberini de bu sırada alır. Bir zamanlar büyük bir güven ve sevgi duyduğu Lady Macbeth’in ölümüne karşı son derece tepkisiz kalması, onun da Lady Macbeth’in son günlerinde olduğu gibi ruhunun yok olduğunun bir göstergesidir.

“Er geç ölecekti kraliçe:

Er geç bir gün söylenecekti bu söz.”

 Her şeye rağmen savaş hazırlıklarını sürdüren Macbeth, aldığı haber karşısında yıkılır: Birnam ormanı ayaklanmış, saraya doğru ilerlemektedir. Prens Malcolm’un ordusunun sayısı belli olmasın diye uyguladığı bu taktik kehanetin gerçekleşmesi açısından Macbeth’i korkuya düşürse de vazgeçirmez. Macbeth kılıcını eline alarak savaşmaya başlar. Karısını ve çocuklarını öldürerek derin bir kedere ve öfkeye sürüklediği Macduff ile karşı karşıya gelen Macbeth onunla “ona daha fazla acı veremeyeceğini” düşündüğü için savaşmak istemez ilkin. Ancak içi büyük bir kinle dolan Macduff bunu kabul etmez ve iki düşman çarpışmaya başlarlar. Kendine bağlı olan beylerin çoğu karşı tarafa geçmiş, en büyük destekçisi olan karısını bu yolda feda etmiş, etrafında güveneceği kimse kalmayan ve bu savaşı kaybettiğinin çoktan bilincinde olan Macbeth tüm gücüyle Macduff ile vuruşur. Çarpışma sırasında “anadan doğan kimse tarafından öldürülemeyeceğini” söyleyen Macbeth’e, Macduff tarafından acı bir yanıt verilir: “Macduff doğum vaktinden önce anasının karnından çekip çıkarılmıştır.” Bu yanıt karşısında perişan olan Macbeth ilk olarak Cadılara lanet eder. Onların kehanetleriyle çıktığı yolda düştüğü vaziyet karşısında ilk olarak kimsenin Cadılara inanmaması gerektiğini haykırır. Ancak yine de teslim olmaz Macduff’a. Teslim olup kendini bir tutsak olarak görmektense savaşmayı tercih eder Çok geçmeden de Macduff’un ellerinde can verir Macbeth. Oyun; yeni kral Malcolm’un zafer konuşmasıyla nihayete ererken, Cadıların kehanetinde Banquo’nun soyunun İskoçya tahtına geçeceğini bildiğimizden, tahtın yeniden kana bulaşacağını ve ileride bir gün tekrardan birilerinin iktidar için cinayet işleyeceğini biliriz.

Macbeth; karanlık ve aydınlığın birbiriyle çarpıştığı, kanlı bir iktidar ve politika oyunu olduğu kadar, Shakespeare’in yarattığı en eşsiz karakterlerden ikisi olan Macbeth ve Lady Macbeth’in acı öyküsünü de önümüze sürmektedir.

Yazımı bitirirken; bu yazıyı yazarken de yararlandığım, Prof. Dr. Mina Urgan’ın Shakespeare ve Hamlet kitabından, Mina Urgan’ın önsözünden bir alıntı yapmak istiyorum. Mina Urgan; İngiliz ve Dünya edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan William Shakespeare hakkındaki kitabına başlarken “değersizliğimizi açığa vurma tehlikesinden” bahseder. Gerçekten de; 2016 yılı itibariyle 400. ölüm yıldönümünü geride bıraktığımız bu eşsiz şaire adadığımız kelimeler, kitaplar, filmler ve daha niceleri, onun ölümsüzlüğüne yaktığımız bir mum olarak edebiyete dek yanmaya devam edecek…

 

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.